Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Active Head Restraints (AHR)

< Όλα τα περιεχόμενα

Ενεργά προσκέφαλα. Σύστημα παθητικής ασφαλείας που περιορίζει τον κίνδυνο τραυματισμού από τράνταγμα σε πιθανή οπίσθια σύγκρουση. Με το χτύπημα, το πάνω μέρος του σώματος πιέζει ένα σύστημα μοχλών στην πλάτη του καθίσματος και φέρνει το προσκέφαλο πιο κοντά στο κεφάλι ώστε αυτό να μην χτυπήσει με ορμή.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα