Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Active Torque Control (ATC)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Το Toyota Rav4 διαθέτει ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα με την ονομασία Active Torque Control 4WD όπου το πίσω διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης συνδέεται με τον εμπρός άξονα μέσω ενός ηλεκτρονικά ελεγχόμενου συμπλέκτη. Η κατανομή της ροπής παίζει από 100:0 έως και 55:45 εμπρός/πίσω, ανάλογα με τις συνθήκες, ενώ σε δύσκολες καταστάσεις και για ταχύτητες μέχρι τα 40 km/h υπάρχει δυνατότητα μόνιμης εμπλοκής του πίσω άξονα –μέσω διακόπτη– στην κατανομή 55:45.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα