Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Adaptive Cruise Control (ACC)

< Όλα τα περιεχόμενα

Προσαρμοζόμενο cruise control. Είναι το σύστημα που βοηθά τον οδηγό να διατηρεί μια ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα σε ταχύτητες άνω των 30 km/h. Ο οδηγός επιλέγει την ταχύτητα κίνησης του αυτοκινήτου όπως στα συμβατικά Cruise Control αλλά και την ελάχιστη απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Όταν το ραντάρ του συστήματος ανιχνεύσει ότι υπάρχει προπορευόμενο όχημα που κινείται πιο αργά, ρυθμίζει αυτόματα την ταχύτητα διατηρώντας μια ασφαλή απόσταση. Εφόσον ο δρόμος είναι καθαρός, επιταχύνει πάλι το αυτοκίνητο στην επιλεγμένη ταχύτητα.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα