Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

All mode-I

< Όλα τα περιεχόμενα

Η αυτόματη τετρακίνηση All mode-I χρησιμοποιεί ένα ηλεκτρομαγνητικά ελεγχόμενο συμπλέκτη. Σε κανονικές συνθήκες η κίνηση μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς και εφόσον μεταβληθεί η πρόσφυση μεταφέρεται ροπή και στον πίσω άξονα. Ο κεντρικός περιστροφικός διακόπτης της τετρακίνησης διαθέτει τρεις θέσης λειτουργίας: 2WD, Auto και Lock. Στη θέση Lock o συμπλέκτης «κλειδώνει» για κατανομή 50:50 εμπρός- πίσω και για ταχύτητα κίνησης μέχρι και τα 40 km/h.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα