Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Αντιστρεπτική ράβδος (Ζαμφόρ – Anti-roll bar)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Οι αντιστρεπτικές ράβδοι βελτιώνουν τα χαρακτηριστικά της ανάρτησης καθώς η χρήση τους περιορίζει σημαντικά τις κλίσεις του αμαξώματος. Κάτι τέτοιο γίνεται καθώς στην διάρκεια στροφής περιορίζεται η κατακόρυφη κίνηση ενός τροχού σε σχέση με τον άλλο. Πρόκειται για μία αρθρωμένη ράβδο (με διατομή συνήθως από 0,5 έως 1,5 εκατοστά) η οποία συναντά κανείς στον εμπρός και πίσω άξονα, ανάλογα με τον κατασκευαστή.
Ο όρος δοκός είναι εφαλμένος καθώς έχουμε να κάνουμε με στοιχείο που δεν είναι πακτωμένο αλλά αρθρωμένο ενώ υπάρχουν αρκετοί που υποστηρίζουν πως ένα δύσκαμπτο πλαίσιο δεν έχει ανάγκη καμία αντιστρεπτική (…ράβδο).
Η αντιστρεπτική ράβδος (γνωστή και ως «ζανφόρ») είναι μία ράβδος-ελατήριο που συνήθως έχει σχήμα Π και δεν συνδέει τους τροχούς με το σασί, όπως όλα τα ελατήρια των αναρτήσεων, αλλά συνδέει τον κάθε τροχό με τον απέναντι της άλλης πλευράς, έτσι που όταν η ανάρτηση του ενός τροχού συμπιεστεί, να μεταφερθεί η πίεση, ελαστικά, και στην ανάρτηση του άλλου. Ανάλογα με τη σκληρότητα της ράβδου αυτής, αλλά και των μοχλικών δυνάμεων της έδρασής της, επηρεάζεται η αντίσταση του αυτοκινήτου στο φυγοκεντρικό ρολάρισμα. Η αντιστρεπτική μπορεί να περιορίσει το ρολάρισμα επειδή κάνει το ελατήριο του εξωτερικού τροχού να συμπεριφέρεται σαν πιο σκληρό απ’ όσο πραγματικά είναι, γιατί «βοηθιέται» απ’ το ελατήριο του εσωτερικού τροχού, το οποίο χωρίς αυτήν θα ήταν ελάχιστα ή καθόλου φορτισμένο. Έτσι σε επίπεδο σχεδιασμού, οι αντιστρεπτικοί ράβδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να ρυθμίσουν την οδική συμπεριφορά.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/13/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%cf%81%ce%ac%ce%b2%ce%b4%ce%bf%cf%82/ & https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85

Περιεχόμενα