Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Belt Mounted Integrated Starter Generator (B-ISG)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Το B-ISG είναι ένα ακρωνύμιο/αρκτικόλεξο για τον εκκινητή με εναλλάκτη. Είναι μια κατηγορία παράλληλης υβριδικής τεχνολογίας αυτοκινήτων που χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρικό κινητήρα για να συνεισφέρει ισχύ στον στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα εσωτερικής καύσης μέσω ενός ελικοειδούς ιμάντα. Με την τοποθέτηση αυτής της μονάδας γεννήτριας κινητήρα στη συμβατική τοποθεσία που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για τον τυπικό εναλλάκτη αυτοκινήτου, επιτρέπει μια μέθοδο χαμηλού κόστους για την προσθήκη ήπιων υβριδικών δυνατοτήτων, όπως start-stop, power assist και ήπια επίπεδα αναγεννητικής πέδησης. Το B-ISG διαφέρει από άλλα ήπια υβριδικά συστήματα καθώς δεν τρέχουν από τον στροφαλοφόρο άξονα του οχήματος.
Άλλα ονόματα του συστήματος BAS, BISG, BSA, BSG, eAssist.

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/BAS_hybrid

Περιεχόμενα