Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Blind Spot Information System (BLIS)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Το σύστημα BLIS (Blind Spot Information System) βοηθά τον οδηγό να ελέγχει και τις δύο πλευρές του αυτοκινήτου. Όταν ένα όχημα μπει στο τυφλό σημείο του καθρέφτη, το σύστημα ειδοποιεί με μια λυχνία τοποθετημένη στην αντίστοιχη κολώνα της πόρτας. Το σύστημα ενεργοποιείται όταν κινείστε με ταχύτητα μεγαλύτερη από 10 km/h ανεξαρτήτου ημέρας ή νύχτα.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα