Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Κάστερ γωνία (Caster angle)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Η γωνία Caster είναι η γωνία που σχηματίζει ο νοητός άξονας περιστροφής του τροχού όταν στρίβουμε το τιμόνι, με τον κατακόρυφο άξονα. Η μέτρηση και της γωνίας αυτής γίνεται σε μοίρες. Αν το κάτω μέρος του νοητού αυτού άξονα βρίσκεται μπροστά από τον κατακόρυφο άξονα λέμε ότι έχουμε θετικό Caster, ενώ αν βρίσκεται πίσω (συνεπώς το επάνω μέρος μπροστά) το Caster έχει αρνητική τιμή.

Το θετικό Caster προσφέρει ευστάθεια και καλή κατευθυντικότητα, ενώ τείνει να επαναφέρει τους μπροστινούς τροχούς στην ευθεία θέση μετά από στροφή, γι’ αυτό και η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοκινήτων λειτουργεί με θετική τιμή στη γωνία αυτή. Οι προβλεπόμενες πάντως από τον κατασκευαστή τιμές διαφέρουν αισθητά από μοντέλο σε μοντέλο. (Ενδεικτικά, υπάρχουν αυτοκίνητα που έχουν προβλεπόμενη τιμή 1° και άλλα που έχουν 10°!).

Αποκλίσεις από τις ενδεδειγμένες τιμές έχουν σαν συνέπειες προβλήματα στην επαναφορά του τιμονιού στην ευθεία μετά από στροφή, αυξημένη δυσκολία (ή – αντίθετα – πολύ ελαφρύ τιμόνι ) στο στρίψιμο και έντονη αστάθεια. Επίσης, αισθητή απόκλιση των τιμών Caster μεταξύ του δεξιού και του αριστερού τροχού προκαλούν τάση του αυτοκινήτου στην ευθεία να κατευθυνθεί προς την μεριά που έχει λιγότερο θετικό Caster (“τράβηγμα”).

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/13/%ce%ba%ce%ac%cf%83%cf%84%ce%b5%cf%81/

Περιεχόμενα