Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Καταλύτης (Catalyst – catalytic)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Πρόκειται για ένα κιβώτιο από ανοξείδωτο χάλυβα που προσαρμόζεται στην εξάτμιση του αυτοκινήτου και περιέχει ένα πλέγμα καλυμμένο από ένα λεπτό στρώμα καταλυτικού υλικού. Το υλικό που χρησιμοποιείται συνήθως είναι ένας συνδυασμός πλατίνας, ροδίου και παλλάδιου. Σκοπός του καταλυτικού υλικού είναι να διευκολύνει και να επιταχύνει τις χημικές αντιδράσεις που μετατρέπουν τους ρύπους που παράγει. ο κινητήρας του αυτοκινήτου, σε λιγότερο βλαβερές ουσίες. Οι πλέον αποδοτικοί από τους καταλύτες είναι οι τριοδικοί. Αυτοί λέγονται έτσι γιατί μειώνουν τις εκπομπές τριών ειδών ρύπων. H λειτουργία τους όμως απαιτεί μεγάλη ακρίβεια στον έλεγχο της διαδικασίας της καύσης που επιτυγχάνεται μόνο με τον συνεχή έλεγχο και ρύθμιση του λόγου αέρα-καυσίμου.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/13/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%bb%cf%8d%cf%84%ce%b7%cf%82/

Περιεχόμενα