Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Collision Warning Auto Brake (CWAB)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης κι αυτόματης πέδησης. Το σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης και αυτόματης πέδησης προειδοποιεί αν πλησιάσετε υπερβολικά το προπορευόμενο όχημα. Αν η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη φρενάρει αυτόματα περιορίζοντας τα αποτελέσματα της σύγκρουσης. Σε μια εμβέλεια 150 μέτρων, ένας αισθητήρας ραντάρ πίσω από τη μάσκα και μια ψηφιακή κάμερα πίσω από το παρμπρίζ παρακολουθούν συνεχώς την απόσταση από το προπορευόμενο όχημα. Αν το προπορευόμενο όχημα φρενάρει απότομα (ή είναι τελικά ακινητοποιημένο) και το σύστημα ανιχνεύσει ότι υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης, αρχίζει να αναβοσβήνει μια κόκκινη ένδειξη προειδοποίησης στο παρμπρίζ παράλληλα με ένα ακουστικό σήμα. Ταυτόχρονα, το σύστημα προφορτίζει τα φρένα και τα προετοιμάζει για απότομο φρενάρισμα, ώστε ο χρόνος αντίδρασης να είναι ο μικρότερος δυνατός. Αν δεν αντιδράσετε στην προειδοποίηση και επίκειται σύγκρουση, τα φρένα ενεργοποιούνται αυτόματα.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα