Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Μικτή κατασκευή σασί (Combined frame)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Συνήθως εδώ στερεώνονται ένα πρόσθιο πλαίσιο και ένα οπίσθιο πλαίσιο στο μεσαίο τμήμα που είναι αυτοφερό-μενο αμάξωμα.
Η στερέωση γίνεται με κοχλίες.

Με τον τρόπο αυτό η ανάρτηση έχει να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα ενισχυμένο σημείο (το σασί) και το αμάξωμα συμβάλει στην ακαμψία του συνόλου, όντας ενεργό κομμάτι. Και εδώ βέβαια το βάρος δεν είναι αντίστοιχο ενός καθαρόαιμου αυτοφερόμενου – το RAV4 είναι 200-300 κιλά πιό ελαφρύ απο ένα Forester. To αποτέλεσμα όμως συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των δύο λύσεων στον καλύτερο βαθμό. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι πλαισίου, το αυτοφερόμενο και το σωληνωτό. Το αυτοφερόμενο πλαίσιο αποτελείται από συγκολλημένα δομικά στοιχεία συνθέτοντας ουσιαστικά μία ενιαία κατασκευή η οποία εξασφαλίζει υψηλό βαθμό δυσκαμψίας και εξαιρετικά οδικά χαρακτηριστικά. Στο σωληνωτό πλαίσιο έχουμε την περίπτωση κατασκευής χωροδικτυώματος με συγκολλημένους ατράκτους και ράβδους κυκλικής ή ορθογωνικής διατομής. Παλαιότερα αποτελούσαν τον πιο διαδεδομένο τύπο πλαισίων. Στη σημερινή εποχή έχουν δώσει τη θέση τους στα αυτοφερόμενα πλαίσια. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και ειδικές κατασκευές όπως το πλαίσιο τύπου μονοκόκ (βλ. Μονοκόκ), σήμα κατατεθέν της Lotus, αλλά και τα πλαίσια τύπου σκάλας. Η ειδοποιός διαφορά στο πλαίσιο τύπου σκάλας έχει να κάνει με το γεγονός πως το δάπεδό του δεν αποτελεί ενιαίο δομικό στοιχείο αλλά απαρτίζεται από συγκολλημένες εγκάρσιες τραβέρσες πάνω σε δύο διαμήκεις θυμίζοντας σκάλα. Τέτοιου είδους πλαίσια συναντάμε -μεταξύ άλλων- στα Toyota Land Cruiser και Mitsubishi Pajero ενώ υπάρχουν και υβριδικά πλαίσια που συνδυάζουν τα στοιχεία σκάλας και αυτοφερόμενου όπως συμβαίνει στο νέο Suzuki Grand Vitara.

Πηγή: http://4epal-esp-evosm.thess.sch.gr/autosch/joomla15/images/%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9E%CE%A9%CE%9C%CE%91_%CE%98.pdf & https://www.caroto.gr/2009/03/18/%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%af%cf%83%ce%b9%ce%bf/

Περιεχόμενα