Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Ψεκασμός Ντίζελ (CRD – Common Rail Diesel)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Η ανάγκη για μειωμένες εκπομπές καυσαερίων, μειωμένη κατανάλωση καυσίμου και ακόμα χαμηλότερα ποσοστά θορύβου αναγκάζουν τους κατασκευαστές συστημάτων diesel να βελτιώνουν συνεχώς τα συστήματα διαχείρισης. Για να καταφέρει ο κινητήρας να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα λειτουργίας θα πρέπει το καύσιμο να ψεκάζεται με μεγάλη πίεση στο θάλαμο καύσης και η διασπορά να είναι τόσο λεπτή ώστε η αυτανάφλεξη να επιτυγχάνεται στο μέγιστο δυνατό. Παράλληλα θα πρέπει το καύσιμο να μετριέται με μεγάλη ακρίβεια, η καμπύλη εκφόρτισης πρέπει να έχει συγκεκριμένη μορφή ενώ οι χρόνοι προψεκασμού και κυρίως ψεκασμού να είναι όσο το δυνατό πιο μεταβαλλόμενοι ανάλογα τις ανάγκες του συστήματος. Το μοναδικό σύστημα ψεκασμού που μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες είναι το common rail.

Το μεγάλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι η δυνατότητα του να μεταβάλει τους χρόνους ψεκασμού και την πίεση ψεκασμού ανάλογα τις συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα. Αυτό επιτυγχάνεται με την διαφοροποίηση του συστήματος παραγωγής πίεσης ( αντλία υψηλής πίεσης ) και του συστήματος ψεκασμού καυσίμου ( ψεκαστήρες). Το common rail χρησιμοποιείται τόσο σε επιβατηγά όσο και σε φορτηγά οχήματα. Η μονάδα διαχείρισης κινητήρα λαμβάνει τα δεδομένα από μια ομάδα αισθητήρων, τα επεξεργάζεται και δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες καύσης με σκοπό πάντα την ιδανική καύση του μίγματος αέρα καυσίμου που έχει δημιουργηθεί στο θάλαμο καύσης.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2013/12/01/%ce%bd%cf%84%ce%af%ce%b6%ce%b5%ce%bb-%cf%88%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82-common-rail/

Περιεχόμενα