Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Descent Control System (DCS)

< Όλα τα περιεχόμενα

Χρησιμοποιείται από την Opel στο Antara για να διατηρεί σταθερή την ταχύτητα κατάβασης σε απότομη κατηφόρα από 10 έως 15 km/h. Αν το αυτοκίνητο κατεβαίνει με την όπισθεν διατηρείται ταχύτητα 8,5 km/h. Το σύστημα DCS, λειτουργεί μέχρι τα 50 km/h.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα