Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Άμεσος ψεκασμός (Direct injection)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Στα συστήματα άμεσου ψεκασμού το καύσιμο μείγμα ψεκάζεται υπό υψηλή πίεση και με ακρίβεια απευθείας στο θάλαμο καύσης με την βοήθεια ενός μπεκ (εγχυτήρα) που βρίσκεται μετά τη βαλβίδα εισαγωγής. Το μπεκ είναι τοποθετημένο σχεδόν στο πλάι της κυλινδροκεφαλής και ψεκάζει το καύσιμο κατά διαστήματα που διαρκούν λιγότερο από χιλιοστά του δευτερολέπτου, υπό εξαιρετικά υψηλή πίεση (άνω των 100bar). Θεωρητικά, οι κινητήρες άμεσου ψεκασμού παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών, όπως η καλύτερη και ομαλότερη απόδοση ισχύος, η καλύτερη απόκριση κατά την επιτάχυνση και -το πιο σημαντικό- όλα αυτά επιτυγχάνονται με μειωμένη κατανάλωση καυσίμου. Επιπλέον, οι σημαντικά μειωμένες εκπομπές ρύπων καθιστούν τους βενζινοκινητήρες άμεσου ψεκασμού πιο «οικονομικούς» και «πράσινους» στην λειτουργία τους.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/13/%ce%ac%ce%bc%ce%b5%cf%83%ce%bf%cf%82-%cf%88%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%83%ce%bc%cf%8c%cf%82/

Περιεχόμενα