Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Dual Pump

< Όλα τα περιεχόμενα

Στο Honda CR-V το σύστημα τετρακίνησης χρησιμοποιεί δύο αντλίες (Dual Pump) που υπό κανονικές συνθήκες πρόσφυσης περιστρέφονται με την ίδια ταχύτητα και αναλαμβάνουν να μεταφέρουν την κίνηση στους πίσω τροχούς. Όταν οι εμπρός τροχοί περιστραφούν ταχύτερα λόγω ολισθηρότητας, παράγεται υδραυλική πίεση μεταξύ των δύο αντλιών. Η πίεση αυτή ενεργοποιεί ένα πολύδισκο συμπλέκτη που εμπλέκει τον πίσω άξονα ώστε να αποκατασταθεί η απώλεια της πρόσφυσης.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα