Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Dynamic Performance Control

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Τo σύστημα «κατεύθυνσης της ροπής» (torque vectoring) της BMW αφορά την X6 και επηρεάζει θεαματικά το κράτημα της στο δρόμο. Το διαφορικό αυτό μπορεί να κατευθύνει μέχρι και το 80% της συνολικής ροπής στον τροχό που έχει την καλύτερη πρόσφυση. Έτσι σε μια αριστερή στροφή, ο τροχός που έχει την καλύτερη πρόσφυση είναι ο πίσω δεξιός, δηλαδή αυτός που βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά . Η μετάδοση σε αυτόν παραπάνω ροπής προκαλεί στο αυτοκίνητο πρόσθετη τάση στροφής, έτσι μειώνεται το έργο που πρέπει να εκτελέσουν οι εμπρός κατευθυντήριοι τροχοί.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα