Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Επανακυκλοφορία καυσαερίων (EGR)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Ένα μέρος από τα καυσαέρια επιστρέφει μέσω του συστήματος EGR (Exhaust Gas Recirculation) στον θάλαμο καύσης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται μικρότερη θερμοκρασία καύσης μειώνοντας σημαντικά τα οξείδια του αζώτου τα οποία είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για το περιβάλλον. Υπάρχουν δύο διαφορετικά συστήματα επανακυκλοφορίας.

Σε κάθε ΜΕΚ δημιουργούνται ανεπιθύμητα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) όταν η καύση πραγματοποιείται σε υψηλές θερμοκρασίες και με περίσσεια αέρα. Ένα σημαντικό μέρος των NOx (περίπου 30%) μπορεί να μην… υπάρξει καν με την χρήση της τεχνολογίας επανακυκλοφορίας καυσαερίων (EGR ή Exhaust Gas Recirculation). Πρόκειται για μια ιδέα που χρησιμοποιείται δεκαετίες (σε μοντέλα της GΜ αρχές δεκαετίας 1970) αλλά ουσιαστικά η απόδοσή της και η αξιοπιστία της τελειοποιήθηκε από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά με την εξέλιξη της ηλεκτρονικής και τον ακριβή έλεγχο των βαλβίδων του συστήματος.

Το λέει η ίδια η ονομασία του συστήματος, ένα μέρος των καυσαερίων επιστρέφει στους κυλίνδρους ώστε να μειωθεί το ποσοστό του φρέσκου αέρα που είναι πλούσιος σε οξυγόνο. Με άλλα λόγια το EGR “κλέβει” καυσαέρια κατά την εξαγωγή τους, τα οδηγεί ξανά στους θαλάμους καύσης για να “μολύνει” τον αέρα που εισάγεται ώστε να μειωθούν τα NΟx. Η δημιουργία NOx είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στους πετρελαιοκινητήρες και για αυτό τα συστήματα EGR στους βενζινοκινητήρες σχετίζονται περισσότερο με ζητήματα απόδοσης και λιγότερο με ρύπων.

Σήμερα σε κάθε σύγχρονο πετρελαιοκινητήρα χρησιμοποιούνται υδρόψυκτα συστήματα EGR με εναλλάκτη θερμότητας που μειώνουν την θερμοκρασία των κατ’ επιστροφή καυσαερίων. Εδώ υπάρχουν δύο πλεονεκτήματα: α) μειώνεται ο όγκος ώστε να χωρά περισσότερη ποσότητα καυσαερίων στους κυλίνδρους και β) μειώνεται η θερμοκρασία τους φτάνοντας στους θαλάμους καύσης μειώνοντας παράλληλα και τα NOx. Υπάρχουν διάφορα συστήματα ψύξης όπως στον τρίλιτρο TDI της Audi όπου συναντάμε δύο κυκλώματα κυκλοφορίας -χαμηλής και υψηλής θερμοκρασίας- αυξάνοντας την απόδοση του όλου συστήματος.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/13/%ce%b5%cf%80%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%bf%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%af%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%cf%85%cf%83%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd-egr/ & https://www.caroto.gr/2011/05/30/egr-exhaust-gas-recirculation/

Περιεχόμενα