Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Μπλοκ κινητήρα (κορμός – engine block)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Το κυρίως τμήμα του κινητήρα, αυτό που περιλαμβάνει τους κυλίνδρους. Κατασκευάζεται με χύτευση από χυτοσίδηρο ή αλουμίνιο και φέρει οπές από όπου περνά το ψυκτικό υγρό και το λιπαντικό. Πάνω στο μπλοκ βιδώνεται η κυλινδροκεφαλή και ο στροφαλοθάλαμος, με μεσολάβηση φλαντζών (λεπτών μεταλλικών ελασμάτων) για στεγανοποίηση.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/12/%ce%bc%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%ba-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b1/

Περιεχόμενα