Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Εκπομπές ρύπων (Euro Emmissions)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Ο πρώτος ρύπος που μετρήθηκε ποτέ στην αυτοκινητοβιομηχανία ήταν το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) την δεκαετία του 1970. Αργότερα θεσπίστηκαν όρια για τις εκπομπές των άκαυστων υδρογονανθράκων (HC), των οξειδίων του αζώτου (ΝΟx) και πολύ πιο μετά την δεκαετία του 1990 όρια για τις εκπομπές μικροσωματιδίων(Particulate Matter ή PM) στα πετρελαιοκίνητα. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) δεν χαρακτηρίζεται ως ρύπος αλλά ως αέριο που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Για αυτό το λόγο η Κομισιόν σε συνεργασία με τον ACEA προσπαθούν να μειώσουν τις εκπομπές του περιορίζοντας σταδιακά τον μέσο όρο CO2 κάθε εταιρικού στόλου στα 130 γραμμ./χλμ. από το 2012 έως το 2015.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2010/01/02/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%bf%ce%bc%cf%80%ce%ad%cf%82-%cf%81%cf%8d%cf%80%cf%89%ce%bd-euro-emmissions/

Περιεχόμενα