Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Τετραδιεύθυνση (Four-wheel steering)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Πρόκειται για εξέλιξη του συστήματος διεύθυνσης που μπορεί να αλλάξει την φορά και των τεσσάρων τροχών. Η ενεργητική τετραδιεύθυνση βρίσκει εφαρμογή σε μερικά οχήματα βαρέως τύπου και επιτρέπει στους πίσω τροχούς να αλλάζουν διεύθυνση με το ίδιο ή διαφορετικό βήμα σε σχέση με τους εμπρός ώστε να είναι πιο ευέλικτα στους επιτόπιους ελιγμούς. Τα χαρακτηριστικά παθητικής τετραδιεύθυνσης δίουν την ελευθερία στους πίσω τροχούς να μεταβάλλουν την κλίση τους ως προς τον διαμήκη άξονά τους χωρίς να μεσολαβεί κάποιο μέσο υποβοήθησης παρά μόνο τα ελαστικά παρεμβυσμάτα της ανάρτησης.

Ο κύριος στόχος της παθητικής τετραδιεύθυνσης είναι η βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και εμφανίστηκε την προηγούμενη δεκαετία σε κάποια μοντέλα παραγωγής (κυρίως ιαπωνικά, όπως το Honda Prelude) αλλά και σε κάποιες εκδόσεις για αγώνες ράλλυ (Mitsubishi Galant VR4). Πρόσφατο μοντέλο που χρησιμοποιεί χαρακτηριστικά παθητικής τετραδιεύθυνσης είναι η νέα Renault Laguna και τα τελευταία χρόνια αρκετοί κατασκευαστές υιοθετούν σε μικρό βαθμό τα συστήματα παθητικής τετραδιεύθυνσης μεταβάλλοντας ελαφρώς τις γωνίες σύγκλισης των πίσω τροχών κατά την διάρκεια στροφής.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/12/%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%b5%cf%8d%ce%b8%cf%85%ce%bd%cf%83%ce%b7/

Περιεχόμενα