Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Σασί τύπου “σκάλας” (Frame/Ladder chassis)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Σασί τύπου “σκάλας/κλίμακας” ή χωριστή κατασκευή. Εδώ συναρμολογείται το αμάξωμα επάνω σε ένα πλαίσιο. Οι λοιπές ομάδες του οχήματος όπως άξονες, σύστημα οδήγησης, κ.λ.π. συναρμολογούνται, επίσης, στο πλαίσιο.
Αυτό το είδος κατασκευής, επειδή προσφέρεται για πολλές μορφές αμαξωμάτων, χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά σε φορτηγά -λεωφορεία, σε αυτοκίνητα ανωμάλων εδαφών και σε ρυμουλκούμενα οχήματα.

Ως μορφή πλαισίου χρησιμοποιείται κυρίως το πλαίσιο οχήματος κλίμακας.
Δύο διαμήκεις φορείς συνδέονται μεταξύ τους με εγκάρσιους φορείς (τραβέρσες).
Η σύνδεση γίνεται με ήλους, κοχλίες ή συγκόλληση.
Οι χρησιμοποιούμενοι χαλύβδινοι φορείς είναι ανοικτού προφίλ (προφίλ Π, ή L) ή κλειστού προφίλ (στρογγυλά ή ορθογώνια) δίνουν ένα πλαίσιο με μεγάλη ακαμψία στην κάμψη, στη στρέψη, και μεγάλη ικανότητα φόρτισης.

Πηγή: http://4epal-esp-evosm.thess.sch.gr/autosch/joomla15/images/%CE%91%CE%9C%CE%91%CE%9E%CE%A9%CE%9C%CE%91_%CE%98.pdf

Περιεχόμενα