Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Σχέσεις μετάδοσης

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Έχουν άμεση σχέση με τις ταχύτητες του κιβωτίου και διαμορφώνουν την κλιμάκωσή του. Για παράδειγμα όταν μιλάμε για μία σχέση μετάδοσης 3,5:1 για την 1η σχέση τότε εννοούμε πως ο άξονας μετάδοσης περιστρέφεται 3,5 φορές πιο αργά από τον στροφαλοφόρο άξονα. Μία σχέση μετάδοσης 0,9:1 αναφέρεται σε κατάσταση overdrive και σημαίνει πως ο άξονας μετάδοσης περιστρέφεται 10% πιο γρήγορά από τον στροφαλοφόρο άξονα. Οι σχέσεις και η κλιμάκωση των σχέσεων ενός κιβωτίου προσαρμόζουν τη ροπή και τις στροφές του κινητήρα στις ανάγκες της κίνησης ανάλογα με την ισχύ και τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/03/18/%cf%83%cf%87%ce%ad%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b4%ce%bf%cf%83%ce%b7%cf%82/

Περιεχόμενα