Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Hill Assist Control (HAC)

< Όλα τα περιεχόμενα

Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα. Είναι το σύστημα που χρησιμοποιείται για να διατηρείται αυτόματα η πέδηση ώστε να εκκινήσει ομαλά το αυτοκίνητο σε απότομη ανωφέρεια.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα