Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Σταυροειδής σύνδεσμος (Hook link)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Είδος συνδέσμου που μεταφέρει την περιστροφική κίνηση μεταξύ δύο αξόνων που βρίσκονται υπό γωνία. Στην γλώσσα των μηχανικών ονομάζεται σύνδεσμος Hook.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα