Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Πολλαπλασιαστής (Ignition coil – Spark coil)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Στα παλιότερης τεχνολογίας συστήματα ανάφλεξης, με ή χωρίς πλατίνες, υπήρχε ένας βασικός πολλαπλασιαστής ενώ στα σύγχρονα αυτοκίνητα υπάρχουν τέσσερις (στην περίπτωση του τετρακύλινδου) μικρότεροι τοποθετημένοι σε κάθε κυλινδροκεφαλή. Πρόκειται για εξάρτημα που πολλαπλασιάζει την τάση των περίπου 400V (12V από την μπαταρία) στα 30.000-40.000V που απαιτούνται από τους σπινθηριστές (μπουζί), για να πραγματοποιηθεί η καύση. Αποτελείται από δύο πηνία, το πρωτεύον και το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι συνδεδεμένο με το διακόπτη (πλατίνες) στην περίπτωση των μηχανικών συστημάτων ανάφλεξης. Όταν ο διακόπτης ανοίξει, το κύκλωμα διακόπτεται και το δευτερεύον πηνίο του πολλαπλασιαστή διαρρέετε από ρεύμα υψηλής τάσης, τροφοδοτώντας το σύστημα ανάφλεξης.

Ντιστριμπιτέρ (διανομέας – distributor). Περιστρεφόμενη διάταξη η οποία κανόνιζε την διανομή του ρεύματος στα μπουζί ώστε η ανάφλεξη στους κυλίνδρους να είναι διαδοχική. Σήμερα τα συστήματα ανάφλεξης είναι ηλεκτρονικά ελεγχόμενα και η διανομή του ρεύματος πραγματοποιείται ανεξάρτητα σε κάθε κύλινδρο από ξεχωριστούς διανομείς για μεγαλύτερη ακρίβεια και αποδοτικότερη καύση.

Πλατίνες (Breaker arms). Βασικό εξάρτημα του ηλεκτρικού δικτύου των παλιότερης τεχνολογίας αυτοκινήτων, σήμερα έχει αντικατασταθεί από τα ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα μηχανικό διακόπτη που, ανοίγοντας, διακόπτει την παροχή ρεύματος στο πρωτεύον πηνίο του πολλαπλασιαστή, οπότε εξαιτίας του φαινομένου της επαγωγής, το δευτερεύον πηνίο του διαρρέετε από ρεύμα υψηλής τάσης και τροφοδοτεί το διανομέα (ντιστριμπιτέρ). Τα συστήματα που χρησιμοποιούν πλατίνες απαιτούν τακτική συντήρηση και επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας τους (κρύο, υγρασία κ.λ.π.), μη μπορώντας να εξασφαλίσουν σταθερή τη λειτουργία του κινητήρα, ενώ παρουσιάζουν και υστέρηση απόκρισης στις υψηλές στροφές.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/03/18/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82/ & https://www.caroto.gr/2009/03/18/%ce%bd%cf%84%ce%b9%cf%83%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%bc%cf%80%ce%b9%cf%84%ce%ad%cf%81-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%ad%ce%b1%cf%82/ & https://www.caroto.gr/2009/03/18/%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%84%ce%af%ce%bd%ce%b5%cf%82/

Περιεχόμενα