Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Κλινόμετρο -Κλισίoμετρο (Inclinometer)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Ηλεκτρονικό ή αναλογικό όργανο που πληροφορεί για την κατακόρυφη και διαμήκη κλίση του τζίπ.

Πηγή: https://www.tapatalk.com/groups/ferozaclub/4-4-t1579.html

Περιεχόμενα