Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Lane Assist (LA)

< Όλα τα περιεχόμενα

Είναι σύστημα το οποίο παρακολουθεί διαρκώς την πορεία του αυτοκινήτου και σε περίπτωση που αναγνωρίσει ότι ξεφεύγει από την λωρίδα κυκλοφορίας χωρίς τη θέληση του οδηγού, τότε «διορθώνει» το τιμόνι. Το 14% των ατυχημάτων που εμπεριέχουν και τραυματισμό, γίνονται εξαιτίας της ακούσιας φυγής του αυτοκινήτου από την λωρίδα κυκλοφορίας. Ο οδηγός αν θέλει μπορεί να «παρακάμψει» αυτήν τη διόρθωση στο τιμόνι, ασκώντας ελαφρώς μεγαλύτερη δύναμη.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα