Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Lane Departure Warning (LDW)

< Όλα τα περιεχόμενα

Το σύστημα λειτουργεί για ταχύτητες άνω τω 50 km/h και επιτηρεί την πορεία του αυτοκινήτου. Το σύστημα χρησιμοποιεί μια ψηφιακή κάμερα για να ανιχνεύει τη διαγράμμιση των λωρίδων κυκλοφορίας και τη θέση του αυτοκινήτου στο δρόμο. Αν ο οδηγός αλλάξει τροχιά χωρίς να χρησιμοποιήσει τα φλας τότε ένα ηχητικό σήμα προειδοποιεί για την αλλαγή λωρίδας.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα