Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Lane Keeping Alert (LKA)

< Όλα τα περιεχόμενα

Το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς τη θέση του οχήματος σε σχέση με τις σημάνσεις του δρόμου. Αν το όχημα ξεφύγει προς την άκρη της λωρίδας και το σύστημα δεν ανιχνεύσει εμφανή ελιγμό αλλαγής λωρίδας ή χρήση των φλας, ενεργοποιείται προειδοποιητικός κραδασμός στο τιμόνι. Ταυτόχρονα εμφανίζεται ένα εικονίδιο στο ταμπλό. Το σύστημα απενεργοποιείται σε ταχύτητες κάτω των 60 km/h επομένως δεν παρεμβαίνει σε αστικές συνθήκες, ενώ η ευαισθησία του ρυθμίζεται σε δύο επίπεδα και η ένταση της προειδοποίησης σε τρία, ενώ ο οδηγός έχει την επιλογή να το απενεργοποιήσει πλήρως.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα