Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Διαφορικά περιορισμένης ολίσθησης (Limited Slip Differential)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Τα διαφορικά αυτά έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν περισσότερη ροπή στους τροχούς με την μεγαλύτερη πρόσφυση, περιορίζοντας την διαφορά ταχύτητας των ημιαξονίων. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια ενός πρόσθετου μηχανισμού δίσκων τριβής ή κώνων τριβής ή ομάδες γραναζιών με αυτοστολή κίνησης (Τόρσεν) ή υγρών δίσκων (συνεκτικός συμπλέκτης). Ο βαθμός μπλοκαρίσματος καθορίζει την αποτελεσματικότητα του διαφορικού και κυμαίνεται θεωρητικά μεταξύ 0-100%. Ο περιορισμός της ολίσθησης αυξάνεται είτε ανάλογα με την ροπή του κινητήρα (δίσκοι τριβής), είτε με την διαφορά ροπής, είτε με την διαφορά στροφών.

Πηγή: https://www.tapatalk.com/groups/ferozaclub/4-4-t1579.html

Περιεχόμενα