Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Λιπαντικά (Lubricants)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Η βασική λειτουργία των λαδιών είναι να λιπαίνουν διάφορα σημεία του κινητήρα, όπως είναι οι κύλινδροι, οι εκκεντροφόροι, ο στροφαλοφόρος καθώς και διάφορα έδρανα. Λόγω της ρευστής ιδιότητας του μπορεί να παρεμβάλλεται ανάμεσα στις μεταλλικές επιφάνειες των εξαρτημάτων και να δημιουργεί ένα αόρατο φιλμ που μειώνει την τριβή. Χωρίς τα λάδια είναι αδύνατο να λειτουργήσει ένας κινητήρας αφού εμφανίζεται καταπόνηση, φθορά και τέλος η καταστροφή των εξαρτημάτων ενός κινητήρα.

Τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται στους κινητήρες εσωτερικής καύσης, όπως αυτοί που κινούν τα αυτοκίνητα μας, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, στα ορυκτέλαια και στα συνθετικά λάδια. Τα ορυκτέλαια προέρχονται από την διύλιση του πετρελαίου ενώ τα συνθετικά λιπαντικά αποτελούν προϊόντα χημικών ενώσεων. Τα λάδια που χρησιμοποιούνται στα επιβατικά αυτοκίνητα είναι τα συνθετικά καθώς έχουν καλύτερες ιδιότητες οι οποίες εμφανίζονται σε ένα μεγάλο εύρος θερμοκρασίας. Παλιότερα, υπήρχαν τα μονότυπα λιπαντικά τα οποία συνδυάζονταν με πρόσθετα. Σήμερα έχουν επικρατήσει τα πολύτυπα συνθετικά που λιπαίνουν καλύτερα τον κινητήρα και αντέχουν περισσότερο στον χρόνο.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/12/%ce%bb%ce%b9%cf%80%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/

Περιεχόμενα