Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Πολλαπλή (Manifold)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Υπάρχουν δύο τύποι πολλαπλής, η εισαγωγής (intake) και η εξαγωγής (exhaust). Ονομάζεται έτσι διότι έχει την μορφή μίας σωλήνας η οποία καταλήγει σε τέσσερις ή και παραπάνω άλλους μικρότερους, ανάλογα με τον αριθμό των κυλίνδρων. Από την πολλαπλή εισαγωγής κατευθύνεται το καύσιμο μείγμα (ή μόνο αέρας στην περίπτωση του άμεσου ψεκασμού) προς το θάλαμο καύσης. Η διάμετρος, το μήκος και το σχήμα των αυλών εισαγωγής επηρεάζουν δραστικά τη ροή του καυσίμου μείγματος και κατά συνέπεια και την απόδοση του κινητήρα. Ένα κλαπέτο για παράδειγμα μπορεί να κανονίσει και να ελέγξει την παροχή του αέρα κάνοντας λόγο για πολλαπλή μεταβαλλόμενης γεωμετρίας. Από την πολλαπλή τα καυσαέρια προωθούνται προς την εξάτμιση και η γεωμετρία της επηρεάζει σημαντικά την λειτουργία του κινητήρα.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/03/18/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%ae/

Περιεχόμενα