Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Γωνίες κίνησης

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Γωνία αναρρίχησης
Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του επιπέδου και της ευθείας που ορίζουν τα ίχνη των τροχών κατα τον διαμήκη άξονα. Σε όσο μεγαλύτερη γωνία μπορεί να ανταπεξέλθει το τζίπ, τόσο καλύτερα.

Γωνία μέγιστης επιτρεπόμενης κλίσης
Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του θεωρητικού επιπέδου και της ευθείας που ορίζουν τα ίχνη των τροχών, αλλά κατά τον εγκάρσιο άξονα. Η μέγιστη τιμή της είναι συνήθως κατα τις 45 μοίρες. Μετά αρχίζουν τα”καπάκια”.

Γωνία προσέγγισης
Η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ του θεωρητικού επιπέδου και της ευθείας μεταξύ εμπρός προβόλου και του ίχνους του εμπρός τροχού. Όσο μεγαλύτερη είναι αυτή (σε συνδυασμό με την γωνία ράμπας ), τόσο αυξάνονται οι δυνατότητες υπέρβασης εμποδίων.

Γωνία ράμπας
Η οξεία γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των ευθειών που ενώνουν τα ίχνη των τροχών με την προβολή του μέσου του μεταξονίου στο δάπεδο. Για μεγάλη τέτοια γωνία απαιτείται αυξημένη απόσταση απο το έδαφος και κοντό μεταξόνιο.

Γωνία φυγής
Το αντίστοιχο της γωνίας προσέγγισης αλλά στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου.

Πηγή: https://www.tapatalk.com/groups/ferozaclub/4-4-t1579.html

Περιεχόμενα