Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Πολλαπλοί σύνδεσμοι (Multi-link)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Σύστημα πίσω ανάρτησης που αποτελείται από τουλάχιστον τέσσερις συνδέσμους χωρίς να υπάρχουν γόνατα MacPherson. Πρόκειται για ιδανικό τύπο ανάρτησης που βρίσκει την χρυσή τομή ανάμεσα σε κράτημα και άνεση αλλά και μία από τις ακριβότερες κατασκευαστικά επιλογές. Λόγω της σημαντικά μειωμένης μη φερόμενης μάζας και των μεγάλων κινηματικών δυνατοτήτων η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων θεωρείται μία από τις πιο εξελιγμένες διατάξεις πίσω ανάρτησης.

Η ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων μοιάζει με μία ανάρτηση με διπλά ψαλίδια, όπου το καθένα απ’ αυτά έχει χωριστεί σε δύο βραχίονες (συνολικά τέσσερις) και μερικές φορές προστίθεται και ένας πέμπτος. Ο κάθε βραχίονας είναι υπεύθυνος για μια συγκεκριμένη παράμετρο της θέσης και της κινησιολογίας του τροχού, όπως είναι η μεταβολή της γωνίας κάμπερ, η διαμήκης σταθερότητα και η εγκάρσια τοποθέτηση.

Η εγκάρσια τοποθέτηση του κέντρου του τροχού, δηλαδή η απόστασή του από τον διαμήκη άξονα του αυτοκινήτου, δεν είναι σταθερή και αμετάβλητη, γιατί αν ένας τροχός μεταβάλει τη γωνία κάμπερ και διατηρεί το κέντρο του σταθερό ως προς το αυτοκίνητο, τότε τα πέλματα των δύο απέναντι τροχών θα πλησιάζουν ή θα απομακρύνονται, πράγμα που δεν πρέπει να είναι και τόσο ευχάριστο για τα ελαστικά. Οι βραχίονες ενός τέτοιου μηχανισμού, πρέπει να μπορούν να συνεργάζονται για τον ίδιο σκοπό, χωρίς όμως ο ένας να παρεμποδίζει τη δουλειά του άλλου, και να βρίσκονται και σε τέτοιες θέσεις και σχήμα, που να αφήνουν χώρο στον σχεδιαστή για την τοποθέτηση άλλων εξαρτημάτων του αυτοκινήτου.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/03/18/%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bb%ce%b1%cf%80%ce%bb%ce%bf%ce%af-%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%b9/ & https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85

Περιεχόμενα