Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Multitronic

< Όλα τα περιεχόμενα

Το Multitronic είναι ένα σύστημα μετάδοσης κίνησης χωρίς βήμα που ξεκίνησε από την Audi AG στα τέλη του 1999, από κοινού αναπτύχθηκε και κατασκευάστηκε από την LuK, ένα τμήμα του Ομίλου Schaeffler. Με βάση τις αρχές της συνεχώς μεταβλητής μετάδοσης (CVT) που διαδόθηκε από την DAF, το Multitronic προσφέρει αυτόματη μετάδοση χωρίς βήματα στην οποία ο λόγος μεταξύ του άξονα εισόδου και του άξονα εξόδου μπορεί να μεταβάλλεται συνεχώς εντός ενός δεδομένου εύρους, παρέχοντας ουσιαστικά ένα άπειρος αριθμός πιθανών αναλογιών. Το σύστημα Multitronic χρησιμοποιεί ένα δίσκο αλυσίδας συνδέσμου, έναν ψύξη λαδιού συμπλέκτη πολλαπλών πλακών (αρχικά έξι μερών, αργότερα από επτά για να του επιτρέψει να αντιμετωπίσει καλύτερα την υψηλή ροπή έξοδοι μεγαλύτερων κινητήρων turbodiesel) και πολύπλοκα ηλεκτρονικά, για να ξεπεραστούν οι παραδοσιακές αδυναμίες των CVT.

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Multitronic

Περιεχόμενα