Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Ελαιολεκάνη (Κάρτερ – Oil sump)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Είναι το χαμηλότερο μέρος του κινητήρα, κάτω από το στροφαλοφόρο άξονα, και ονομάζεται και ελαιολεκάνη καθώς σε αυτή την κοιλότητα αποστραγγίζεται και συγκεντρώνεται το λιπαντικό του μοτέρ. Από εκεί με την βοήθεια μιας αντλίας το λάδι αναροφφάται και κυκλοφορεί στο σύστημα λίπανσης προς τα κινούμενα μέρη του κινητήρα.

Υγρό κάρτερ: Οι κινητήρες που διαθέτουν ελαιολεκάνη ακριβώς κάτω από το μοτέρ και καταλήγει εκεί λόγω βαρύτητας (όταν ο κινητήρας είναι κρύος, όταν λειτουργεί μία αντλία κυκλοφορεί το λάδι με μεταβαλλόμενη πίεση).

Ξηρό κάρτερ: Όταν το λάδι του κινητήρα συγκεντρώνεται σε διαφορετικό μέρος και όχι ακριβώς στο κάτω μέρος του μοτέρ, τότε έχουμε ξηρό κάρτερ (σύστημα λίπανσης ξηρού τύπου). Σε αυτή την περίπτωση το λάδι περνά στο ψυγείο και στο φίλτρο ανεξάρτητα και αυτή η διάταξη διασφαλίζει την σταθερή παροχή και ροή ανεξαρτήτως δυναμικών επιταχύνσεων και μετατοπίσεων. Επίσης, επιτυγχάνεται μικρότερο ύψος του κινητήρα που εξυπηρετεί στην χαμηλότερη τοποθέτησή του για χαμηλότερο κέντρο βάρους και για αυτό το ξηρό κάρτερ αποτελεί ιδανική επιλογή για σπορ μοντέλα με πολύστροφα μοτέρ.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/13/231/

Περιεχόμενα