Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Υπέρστροφη & υποστροφή

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Στην περίπτωση της υπερστροφής (oversteer) παρατηρείται το φαινόμενο της ολίσθησης των πίσω τροχών και το γλίστρημα του πίσω άξονα προς το εξωτερικό μέρος της στροφής. Απαιτείται διόρθωση με κατάλληλους χειρισμούς του τιμονιού (ανάποδο τιμόνι) και άφημα του γκαζιού.

Στην περίπτωση της υποστροφής (understeer) αυτοί που γλιστρούν είναι οι εμπρός τροχοί και το αυτοκίνητο τείνει να κινηθεί με το εμπρός μέρος προς το εξωτερικό μέρος της στροφής (βγάζει «μούτρα»). Η υποστροφή μπορεί να εξαλειφθεί με τράβηγμα του ποδιού από το γκάζι ή σε ακραίες περιπτώσεις με τράβηγμα του χειρόφρενου για να εξισορροπιστεί η δυναμική ευστάθεια του οχήματος.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/12/%cf%85%cf%80%ce%ad%cf%81%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%b7%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%ae/

Περιεχόμενα