Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Κρουστική καύση (πειράκια/πυράκια – percussion burning)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που γίνεται αντιληπτό από εξωτερικούς «μεταλλικούς» ήχους και οφείλεται στην ταχύτερη και βίαιη καύση του μίγματος. Με άλλα λόγια η καύση του μίγματος αέρα/βενζίνης δεν γίνεται ομαλά αλλά απότομα με ρυθμό έκρηξης καθώς η φλόγα μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα. Συνθήκες που δημιουργούν «πειράκια» είναι η αμόλυβδη με μικρό βαθμό οκτανίων, η κακή ρύθμιση του αβάνς, η λειτουργία του κινητήρα με υπερβολικό φορτίο, η «πειραγμένη» υψηλότερη σχέση συμπίεσης, από την κακή ψύξη των κυλίνδρων κ.α. Πέρα από τον ενοχλητικό ήχο οι συνέπειες της κρουστικής καύσης είναι η μείωση της απόδοσης, η αύξηση της κατανάλωσης και των ρύπων, η υπερθέρμανση του κινητήρα, η φθορά εξαρτημάτων (εμβόλου, μπιέλας, ελατηρίων κ.α.), μέχρι και το τρύπημα του πιστονιού!

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/03/18/%cf%80%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ac%ce%ba%ce%b9%ce%b1/

Περιεχόμενα