Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Roll Stability Control (RSC)

< Όλα τα περιεχόμενα

Σε περίπτωση απότομου ελιγμού, το σύστημα ευστάθειας ανατροπής RSC (Roll Stability Control) της Volvo ενεργοποιείται για να μην τουμπάρει το αυτοκίνητο. Ένας γυροσκοπικός αισθητήρας καταγράφει τη γωνία κλίσης του αυτοκινήτου και τον κίνδυνο ανατροπής. Αν χρειαστεί, το RSC περιορίζει την ισχύ του κινητήρα ή φρενάρει έναν ή περισσότερους τροχούς, όσο ακριβώς χρειάζεται για να περιοριστεί η φυγόκεντρος δύναμη που προσπαθεί να ανατρέψει το αυτοκίνητο και να ανακτηθεί η ισορροπία.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα