Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Selec-Trac I & II

< Όλα τα περιεχόμενα

Το σύστημα τετρακίνησης Selec-Trac II αποτελεί εξέλιξη του Selec-Trac που εφοδίαζε το προκάτοχο Jeep Cherokee KJ. Καρδιά του συστήματος είναι ο πολύδισκος υδραυλικός συμπλέκτης ο οποίος ενεργοποιείται από ηλεκτροκινητήρα και εμπλέκει τον εμπρός άξονα όταν υπάρχει απώλεια πρόσφυσης. Η λειτουργία αυτή γίνεται αυτόματα αλλά η απόκριση είναι αμεσότατη. Με τον διακόπτη στη θέση «2WD» η κίνηση μεταδίδεται απευθείας μέσω του κεντρικού άξονα στους πίσω τροχούς. Με τον διακόπτη στη θέση «4WD Auto» και υπό κανονικές συνθήκες, η κίνηση εξακολουθεί να μεταδίδεται πίσω. Η ηλεκτρονική μονάδα διαχείρισης, μέσω των αισθητήρων του ABS, ελέγχει συνεχώς την ολίσθηση των τροχών. Μόλις ανιχνεύσει απώλεια πρόσφυσης στον εμπρόσθιο άξονα, ενεργοποιεί τον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος μέσω μοχλικού συστήματος πιέζει τον πολύδισκο συμπλέκτη για να «κλειδώσει» την τροχαλία του transfer. Έτσι μεταφέρεται ροπή στο μπροστινό διαφορικό. Όταν πάψει να υφίσταται η ανάγκη εμπλοκής του εμπρός άξονα, το σύστημα επανέρχεται στην κατάσταση ηρεμίας της πίσω κίνησης. Στις απαιτητικές συνθήκες όπου θέλουμε ακόμη μεγαλύτερη έλξη, ο διακόπτης στη θέση «4WD Low» εμπλέκει μόνιμα τον εμπρός άξονα μέσω του πολύδισκου συμπλέκτη και παράλληλα υποβιβάζονται οι στροφές εισόδου στο transfer μέσω επικυκλικού μειωτήρα. Η σχέση υποπολλαπλασιασμού είναι 2,7:1. Σε περίπτωση όπου χρειαστεί να ρυμουλκηθεί το Cherokee, υπάρχει διακόπτης Νεκράς «Ν» ο οποίος απομονώνει τον άξονα εισόδου στο transfer και επιτρέπει τους τροχούς εμπρός και πίσω να περιστρέφονται ανεξάρτητα με διαφορετική ταχύτητα. Για την ενεργοποίησή του απαιτείται ένα αιχμηρό αντικείμενο όπως η μύτη ενός στυλό.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα