Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Σπινθηριστής (Μπουζί – Spark plug)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Το ευρέως γνωστό μπουζί είναι το εξάρτημα που δημιουργεί σπινθήρα στον θάλαμο καύσης ώστε να αναφλεχθεί το μίγμα και συναντάται αποκλειστικά στους βενζινοκινητήρες καθώς στους diesel είναι γνωστό πως το μίγμα αυταναφλέγεται. Το μπουζί βιδώνεται πάνω στην κυλινδροκεφαλή και τροφοδοτείται με ρεύμα που περνά, πρώτα από τον πολλαπλασιαστή ώστε η τάση από τα 12V να αυξηθεί στα 15.000-20.000Volt, και εν συνεχεία από το ντιστριμπιτέρ (διανομέα). Σε μερικές περιπτώσεις όπως στα συστήματα άμεσης ανάφλεξης η διανομή του ρεύματος γίνεται απευθείας σε κάθε μπουζί. Το άνω μέρος του αποτελείται από κεραμικό και μεταλλικό περίβλημα ενώ το κάτω από δύο ακίδες (ηλεκτρόδια) τα οποία χωρίζει ένα διάκενο συνήθως της τάξης 0,4-1mm. Η συγκεκριμένη απόσταση καθορίζεται από την ισχυρότητα του σπινθήρα ενώ τα τελευταία χρόνια έχει υιοθετηθεί η λύση των πολυάκιδων (όπως τα τριάκιδα και τα τετράκιδα) μπουζί τα οποία, εκτός από τον δυνατό σπινθήρα, προσφέρουν και καλύτερη εξάπλωση στον θάλαμο καύσης.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/05/24/%ce%bc%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b6%ce%af-%cf%83%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b8%ce%b7%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%82-2/

Περιεχόμενα