Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Υποτετράγωνος, υπερτετράγωνος κινητήρας

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Αρκετές φορές θα έχετε συναντήσει τους όρους υπέρ- ή υποτετράγωνος κινητήρας. Τι αντιπροσωπεύουν όμως οι παραπάνω χαρακτηρισμοί;

Καταρχήν να πούμε πως σε ένα παλινδρομικό κινητήρα που η διάμετρος και η διαδρομή είναι η ίδια τότε μιλάμε για έναν τετράγωνο κινητήρα. Όταν η διάμετρος των κυλίνδρων είναι μεγαλύτερη από την διαδρομή των εμβόλων τότε αυτός ονομάζεται υπερτετράγωνος. Στην αντίστροφη περίπτωση αυτός ονομάζεται υποτετράγωνος και χαρακτηρίζεται από την μεγαλύτερη ροπή του στις χαμηλές στροφές και την μικρότερη κατανάλωση καυσίμου.

Οι υπερτετράγωνοι έχουν μικρότερη αντίσταση κατά την συμπίεση λόγω του μικρότερου εμβόλου. Η μακρύτερη διαδρομή με τη μακρύτερη μπιέλα έχει μεγαλύτερη παλινδρομική μάζα και αργούν θεωρητικά να στροφάρουν. Έχουν όμως μικρότερη γραμμική ταχύτητα και μικρότερες φθορές με δυνατότητα αύξησης της συμπίεσης.

Οι υπερτετράγωνοι κινητήρες διαθέτουν αυξημένο πλάτος καύσης, λόγω της μεγαλύτερης διαμέτρου και επιφάνειας του εμβόλου και μεγαλύτερη θερμοδυναμική απόδοση. Λόγω της μικρότερης διαδρομής του εμβόλου έχουν και λιγότερους κραδασμούς (κάτι εμφανές στις μοτοσικλέτες).

Επίσης, οι συγκεκριμένοι κινητήρες είναι περισσότερο «πολύστροφοι», δηλαδή πιο εύστροφοι, καθώς η μικρότερη διαδρομή επιτρέπει στο έμβολο να ανεβοκατεβαίνει πιο γρήγορα, με ταχύτερη γραμμική ταχύτητα άρα και αδράνεια. Έτσι, το μοτέρ να ανεβάζει γρήγορα στροφές με τίμημα όμως την ροπή στις χαμηλές. Επίσης, η μεγαλύτερη διατομή του κυλίνδρου επιτρέπει την τοποθέτηση περισσότερων βαλβίδων (κάτι που ίσχυε στα παλιότερα μοτέρ) για την καλύτερη αναπνοή του κινητήρα.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/12/%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82%cf%85%cf%80%ce%b5%cf%81%cf%84%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%ac%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae/

Περιεχόμενα