Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

TFSI (Turbo Fuel Stratified Injection)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Δηλαδή Turbo Fuel Stratified Injection. Στα ελληνικά σημαίνει υπετροφοδοτούμενος κινητήρας άμεσου ψεκασμού. Αποτέλεσε και αποτελεί σημαία του VW Group σε θέματα κινητήρων, καθώς καταφέρνει να συνδυάσει σύγχρονες τεχνολογίες και να επιτύχει σε πολλούς τομείς. Ο άμεσος ψεκασμός κάνει τους TFSI πιο οικονομικούς από αντίστοιχης ισχύος κινητήρες, ενώ επιτρέπει και υψηλότερη πίεση από το turbo, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα