Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Γωνία ώθησης (Thrust angle)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Η γωνία ώθησης σχηματίζεται από τον άξονα συμμετρίας του αυτοκινήτου και από την μεσοκάθετη γραμμή στον πίσω άξονα του αυτοκινήτου. Η γωνία αυτή πρέπει να έχει πάντα την τιμή 0º, θα πρέπει δηλαδή οι δύο προαναφερθείσες γραμμές να συμπίπτουν. Αυτό επιβεβαιώνει ότι ο μπροστινός άξονας του αυτοκινήτου είναι στην ίδια ευθεία με τον πίσω.

Διαφοροποίηση από την προβλεπόμενη τιμή οφείλεται είτε σε στρέβλωση ή μετατόπιση του πίσω άξονα από χτύπημα, είτε σε λανθασμένες τιμές σύγκλισης – απόκλισης στον δεξιό και αριστερό πίσω τροχό του αυτοκινήτου. Συνέπεια τυχόν τέτοιας απόκλισης είναι το αυτοκίνητο να παρουσιάζει αστάθεια σε στροφές σε μεγάλες ταχύτητες, καθώς επίσης να έχει διαφορετική συμπεριφορά κατά τη στροφή δεξιά και αριστερά.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2012/04/12/%cf%8e%ce%b8%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-%ce%b3%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1-thrust-angle/

Περιεχόμενα