Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Εναλλαγή θέσεων ελαστικών

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Για την επίτευξη ομοιόμορφης φθοράς και για να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής του πέλματος, τα ελαστικά σας θα πρέπει να εναλλάσσονται τακτικά. Ακολουθήστε την σύσταση του κατασκευαστή του οχήματος για την σωστή διαδικασία και διάστημα εναλλαγής των ελαστικών. Εναλλάσσετε τα ελαστικά σας κάθε 10.000-15.000 χιλιόμετρα (6,000- 8,000 μίλια) ή νωρίτερα εάν αρχίζει να εμφανίζεται ανομοιόμορφη φθορά στο πέλμα, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή του οχήματος. Εάν τα ελαστικά αρχίζουν να εμφανίζουν ανομοιόμορφη φθορά πέλματος, ζητήστε από τον συντηρητή του οχήματος να ελέγξει ή/και να διορθώσει οποιοδήποτε λάθος στην ευθυγράμμιση ή άλλο μηχανικό πρόβλημα.
Οι ρεζέρβες κανονικού μεγέθους (όχι οι προσωρινές ρεζέρβες) του ίδιου μεγέθους και κατασκευής όπως τα ελαστικά που έρχονται σε επαφή με το έδαφος, πρέπει να συμπεριληφθούν στην εναλλαγή θέσεων των ελαστικών. Πάντα ελέγχετε και ρυθμίζετε την πίεση αέρα του κανονικού μεγέθους ρεζέρβας όταν την ενσωματώνετε στην εναλλαγή θέσεων.
Προσαρμόστε τις πιέσεις των ελαστικών σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή του οχήματος για τη νέα θέση τροχών (οι προδιαγραφές πίεσης των μπροστινών και οπίσθιων ελαστικών ίσως να είναι διαφορετικές).
Η εναλλαγή θέσεων των ελαστικών σας μπορεί να έχει επιπτώσεις στο Σύστημα Παρακολούθησης Πίεσης Ελαστικών (TPMS). Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας του οχήματος ή έναν αρμόδιο επαγγελματία συντήρησης για να κάνετε τις σωστές προσαρμογές ή νέα βαθμονόμηση του συστήματος.
Παρακαλώ σημειώστε: Μην αντιστρέφετε την κατεύθυνση κύλισης των κατευθυντικών ελαστικών.

Συνδυασμοί Ελαστικών
Συνιστάται η διάσταση των ελαστικών, ο δείκτης φορτίου και ο δείκτης ταχύτητας να είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή του κατασκευαστή του οχήματος για όλες τις θέσεις τροχών. Σε πολλές χώρες, αυτή είναι μια προϋπόθεση εκ του νόμου. Οδηγώντας το όχημά σας με ένα μη-συνιστώμενο συνδυασμό διαστάσεων ελαστικών, κατασκευών και δεικτών ταχύτητας μπορεί να είναι επικίνδυνο. Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή του οχήματος ή/και ζητήστε συμβουλές από έναν εκπαιδευμένο ειδικό ελαστικών εάν σκέφτεστε να αναβαθμίσετε τα ελαστικά σας με ελαστικά διαφορετικών διαστάσεων, κατασκευών, δεικτών φορτίου ή ταχύτητας. Κάποια οχήματα έρχονται από τα εργοστάσια ήδη εξοπλισμένα με διαφορετικές διαστάσεις ελαστικών που έχουν τοποθετηθεί στον εμπρός και τον πίσω άξονα. Μην αλλάζετε αυτή τη διάταξη εκτός εάν εγκρίνεται από τον κατασκευαστή του οχήματος.
Μη λειτουργείτε το όχημά σας με χρήση περισσότερων της μίας ρεζέρβας. Μια προσωρινή ρεζέρβα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις περιορισμένες ταχύτητες και αποστάσεις που ενδείκνυνται στο πλευρικό τοίχωμα ή/και στην ετικέτα που επισυνάπτεται στο ελαστικό/τροχό.

Σε ποιόν άξονα πρέπει να τοποθετηθούν τα καινούρια ελαστικά;
Συνιστάται η αντικατάσταση όλων των ελαστικών που έρχονται σε επαφή με το έδαφος ταυτόχρονα. Εάν δεν αντικατασταθούν όλα τα ελαστικά που έρχονται σε επαφή με το έδαφος ταυτόχρονα, τουλάχιστον, αντικαταστήστε όλα τα ελαστικά στον έναν άξονα.
Εάν αντικατασταθεί το σετ ελαστικών μόνο ενός άξονα, συνιστάται η τοποθέτηση των νεότερων ελαστικών στον πίσω άξονα. Αυτό μπορεί να περιπλέξει την εναλλαγή θέσεων των ελαστικών, και συμβουλεύεται μεγάλη προσοχή εάν τα ελαστικά έχουν σημαντικές διαφορές, όπως κατάσταση φθοράς, μέγεθος, διαφορετικές κατασκευές και κατηγορίες ταχυτήτων. Συμβουλευτείτε έναν εκπαιδευμένο ειδικό ελαστικών για τις καλύτερες εφαρμογές.
Η παροχή μεγαλύτερης πρόσφυσης στον πίσω άξονα συνιστάται για την αποφυγή πιθανής κατάστασης υπερστροφής και την απώλεια της σταθερότητας του οχήματος σε ολισθηρές επιφάνειες.
Άλλοι σημαντικοί παράγοντες: η ημερομηνία κατασκευής και η κατάσταση της ρεζέρβας (π.χ., σημάδια ραγίσματος, υπόλοιπο βάθος πέλματος) πρέπει επίσης να ελεγχθούν και να εξεταστούν για αντικατάσταση.

Για την τετράτροχη οδήγηση και για οχήματα 4×4, ειδικά εκείνα που είναι εξοπλισμένα με ηλεκτρονικά συστήματα όπως αντιμπλοκαριστικά φρένα, έλεγχο πρόσφυσης ή έλεγχο σταθερότητας, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο λειτουργίας του οχήματος για οποιεσδήποτε ειδικές προϋποθέσεις τοποθέτησης ελαστικών. Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις προϋποθέσεις μπορεί ακόμα και να προκαλέσετε ζημιά στο όχημά σας ή στο κιβώτιο ταχυτήτων.

Τα χειμερινά ελαστικά πρέπει να τοποθετούνται σε όλες τις θέσεις τροχών, και όχι να συνδυάζονται με ελαστικά παντός καιρού ή θερινά ελαστικά . Εάν το σετ χειμερινών ελαστικών χρησιμοποιείται μόνο στον έναν άξονα, συνιστάται η τοποθέτησή τους στον πίσω άξονα. Η παροχή μεγαλύτερης πρόσφυσης στον πίσω άξονα συνιστάται για την αποφυγή πιθανής κατάστασης υπερστροφής και την απώλεια της σταθερότητας του οχήματος σε ολισθηρές επιφάνειες.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2010/03/03/%ce%b5%ce%bd%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%b8%ce%ad%cf%83%ce%b5%cf%89%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd/

Περιεχόμενα