Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Torque On Demand (TOD)

< Όλα τα περιεχόμενα

Είναι το κωδικό όνομα της τετρακίνησης του Kia Sorento και στόχο έχει τη βέλτιστη δυνατή κατανομή της ροπής. Περιλαμβάνει έναν πολύδισκο υδραυλικό συμπλέκτη, ο οποίος με ηλεκτρονικό έλεγχο κατανέμει τη ροπή μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα. Τυπικά η κίνηση δίνεται στον πίσω άξονα, σε ποσοστό 100%, με τη διαφορά ότι μόλις υπάρξει κάποια ολίσθηση-σπινάρισμα σε κάποιο από τους πίσω τροχούς, ο ηλεκτρονικός έλεγχος εμπλέκει μέχρι και σε ποσοστό 43% τον εμπρός άξονα. Επιπλέον υπάρχει διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα και βοηθητικό κιβώτιο με κοντές σχέσεις.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα