Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Tyre Pressure Monitoring System (TPMS)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Το σύστημα χρησιμοποιεί ειδικούς αισθητήρες ελέγχου της πίεσης οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στο εσωτερικό του κάθε τροχού. Αν κάποιος τροχός χάσει αέρα και ελαττωθεί η πίεση του τότε εμφανίζεται ένδειξη στον πίνακα οργάνων ή παράγεται ηχητικό σήμα για να ενημερωθεί ο οδηγός.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα