Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Ωστήρια βαλβίδων (Valve lifters)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Ονομάζονται έτσι τα κυλινδρικά εξαρτήματα που βρίσκονται σε επαφή με τους λοβούς του εκκεντροφόρου άξονα και αναλαμβάνουν να μετατρέπουν την περιστροφική κίνηση του εκκεντροφόρου σε παλινδρομική κίνηση της βαλβίδας. Στα παλιότερης τεχνολογίας οχήματα υπήρχαν τα μηχανικά ωστήρια τα οποία σταδιακά εκτοπίστηκαν από τα υδραυλικά που έχουν την ιδιότητα να αυτορυθμίζονται. Τα υδραυλικά ωστήρια ρυθμίζουν τις ανοχές των βαλβίδων μέσω υδραυλικής πίεσης. Το πλεονέκτημα τους είναι ότι είναι αυτορυθμιζόμενα, δεν χρειάζονται ρύθμιση κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας και χρήσης και λόγω του ότι είναι σε διαρκή επαφή με το έκκεντρο λόγο θεωρητικά μηδενικών ανοχών είναι πολύ ευκολότερο να προβλεθεί πότε ανοίγει και κλείνει η βαλβίδα και οι εκπομπές ρύπων διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα.

Πηγή: https://www.caroto.gr/2009/02/13/%cf%89%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%b1/

Περιεχόμενα