Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Variomatic

< Όλα τα περιεχόμενα

Το Variomatic είναι το συνεχώς μεταβλητό κιβώτιο ταχυτήτων (CVT) του ολλανδικού κατασκευαστή αυτοκινήτων DAF, που αναπτύχθηκε αρχικά από τον Hub van Doorne: Πρόκειται για ένα χωρίς βήμα, πλήρως αυτόματο κιβώτιο που αποτελείται από έναν ιμάντα κίνησης σχήματος “V” και δύο τροχαλίες, καθεμία από τις δύο κώνους, των οποίων η αποτελεσματική διάμετρος μπορεί να αλλάξει έτσι ώστε ο ιμάντας “V” να κινείται πλησιέστερα στον άξονα ή πιο κοντά στο χείλος, ανάλογα με το διαχωρισμό των κώνων. Αυτά συγχρονίζονται έτσι ώστε ο ιμάντας να παραμένει πάντα στην ίδια βέλτιστη τάση.

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Variomatic

Περιεχόμενα