Εισάγετε λέξη/όρο:

Κατηγορίες

Vehicle Dynamics Integrated Management (VDIM)

Θέση:
< Όλα τα περιεχόμενα

Ηλεκτρονικό σύστημα ενεργητικής ασφάλειας το οποίο χρησιμοποιεί την υποδομή του ABS και με κατάλληλους αισθητήρες μπορεί να αντιληφθεί την κατεύθυνση του αυτοκινήτου. Όταν διαταραχθεί η ισορροπία κίνησης του αυτοκινήτου και υπάρχει ολίσθηση, τότε η μονάδα ελέγχου δίνει εντολή στο σύστημα πέδησης να φρενάρει τον κάθε τροχό ξεχωριστά ώστε να ανακτηθεί ο έλεγχος του οχήματος από τον οδηγό. Αλλιώς AFS, AH, ASC, CST, DSC, ESC, ESP, MSP, PSM, ST, VDC, VSA, VSC.

Πηγή: https://www.gocar.gr/useful/glossary.html

Περιεχόμενα